15km/u in straten zonder voetpaden! Hoe regel ik dat?

Kennisdeling, daar begint het mee! Hoe zorgen we ervoor dat we onze krachten bundelen en essentiële informatie en successen met elkaar delen? Met elkaar staan we sterker en kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende verblijfsruimte voor voetgangers komt met behulp van trottoirs, een 15 km/uur inrichting of een serieuze stap voorwaarts om verkeershufters voorgoed te weren uit de woonstraten. Een forum, zodat initiatiefnemers in de gelegenheid worden gesteld om met elkaar essentiële informatie te delen!

Discussies over verkeersveiligheid spelen vaak in nieuwbouwwijken. Bewoners die een veilige straat (voor hun kinderen) willen, liggen vaak overhoop met de plaatselijke wegbeheerder: de gemeente. Als iedereen afzonderlijk met de gemeente overlegt, dan blijft het een lokale aangelegenheid, maar zou het niet geweldig zijn, als we onze krachten bundelen, elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en met elkaar de dialoog opzoeken?

Hoe zorgen we ervoor dat we onze krachten bundelen en essentiële informatie en successen met elkaar delen? Met elkaar staan we sterker en kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende verblijfsruimte voor voetgangers komt met behulp van trottoirs, een 15 km/uur inrichting of een serieuze stap voorwaarts om verkeershufters voorgoed te weren uit de woonstraten.

Wat zijn de wetten en regels? Wat is Shared Space en wat zijn de voorwaarden voor een goed werking van Shared Space? Hoe kan ik afdwingen dat de gemeente zich inspant en hoe kom ik een serieuze stap verder richting 15km/u? Deze en andere vragen worden hier beantwoord.