15km/u in uw straat! Uw steun is hart 💖 nodig.

Delen


Beste buurtbewoner!

Verbodsborden - Stapvoets rijden | Seton NL

U heeft het vast een keer meegemaakt. Er wordt te snel gereden in uw straat, of u bent zelf een keer opgeschrikt door een plots opduikende pakketbezorger, of een automobilist, die haast heeft. Het is een maatschappelijk probleem en helaas óók een probleem in onze buurt, waar veel woonpaden (zonder voetpaden) en straten elkaar kruisen. Met deze brief willen wij uw steun vragen en mét elkaar en de gemeente realiseren om onze woonstraten veiliger in te richten.

U heeft het recht om te wonen en te leven in een veilige straat en omgeving en wij willen niet wachten, totdat het eerste ernstige ongeluk 🚑 een feit is. Het is notabene beleid van de overheid, d.w.z. in woonpaden zonder voetpaden dient stapvoets gereden te worden, d.w.z. 15km/u. Laten we daar dus voor gaan!

Duurzaam Veilig Visie

Bron: Duurzaam Veilig

Verkeersveiligheid hoort een prioriteit te zijn. Het is niet alleen het gedrag van bestuurders, het is ook de manier waarop wegen zijn ingericht, de maximumsnelheid én snelheidsbeperkende maatregelen. Het wordt pas echt veilig, als je niet meer onveilig kan rijden.

Wij willen niet wachten, totdat het eerste ernstige ongeluk 🚑 een feit is. Het wordt pas echt veilig, als je niet meer onveilig kan rijden. Samen met de buurt, school, politiek en Thalia Verkade (winnaar Brusseprijs 2021 voor haar boek: “Het recht van de snelste”), die ons al jaren steunen gaan we dit initiatief vlot trekken!

We zullen starten met een gesprek met de gemeente over de leefbaarheid, de invoering van maximumsnelheid van 15km/u* en de huidige verkeersonveiligheid in het Westeraam. Meld u daarom aan en steun het initiatief! 👏

Iedere 25e inschrijver krijgt een appeltaart en iedere 100e inschrijver het boek “Het Recht van de Snelste”.
(Wij hebben 20 appeltaarten 🎂 en 3 boeken 📗, dus wees er snel bij.)