Een bevlogen advocaat / onderzoeksjournalist (m/v) gezocht!

Delen

*** VACATURE OPGEHEVEN ***

We zijn op zoek naar een advocaat met kennis van het bestuursrecht en eventueel ervaring met het omgevings- en handhavingsrecht voor een interessant project. De opdracht kan ook worden uitgevoerd door een bedreven onderzoeksjournalist. Je krijgt te maken met een maatschappelijk relevante casus:

Onlangs zijn wij een aantal verkeersdossiers van anderen ingedoken en wat wij constateren is dat de overheid verkeersmodellen gebruikt die niet werken (de V85 om er één te noemen). Net zoals in de toeslagen-affaire, worden bewoners die een verkeerskwestie aankaarten bij overheidsinstanties collectief het bos in gestuurd met alle gevolgen van dien. Daarmee is een model, die bedoeld was om ‘n eerste inschatting van een verkeerssituatie te maken, een tool (lees: stok) geworden om burgers af te wimpelen en ze ermee te slaan. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Wij zoeken EEN ADVOCAAT die samen met ons de strijd wil aangaan tegen de overheid. We hebben interessante materie en veel dossiers in handen. Kun je niet wachten om aan de slag te gaan met deze uitdagende casus? Neem dan contact (info@ditisonzestraat.nl) met ons op.

Audio, video, dossiers, cijfers, politieke onwil, willekeur, onrecht, ongelijkheid en discriminatie.
  • De overheid is verantwoordelijk voor een slachtoffer-vrij verkeerssysteem, maar helaas is er geen sprake is van een eerlijke en effectieve naleving van regels, aangezien de politie in een digitaal stuk aangeeft, dat er in ons woonpad van 130 meter (limiet: 30km/u) geen handhaving op snelheid mogelijk is. Dat er gecontroleerd moet worden of verkeersdeelnemers zich veilig gedragen, is dus niet aan de orde en moeten wij constateren dat de rechtsorde niet kan worden gehandhaafd. Hiermee wordt het vertrouwensbeginsel geschaad, stellen wij. Bewoners in 15-30km/u woonpaden en straten worden feitelijk gediscrimineerd. (deze laatste klinkt wellicht als ‘n wappie uitspraak, maar in werkelijkheid betekent dat het verkeer in ons woonpad straffeloos hard kan rijden. En dat harde rijden is nu juist een probleem. De regels zijn ongeloofwaardig en kunnen niet worden nageleefd. De beginselplicht tot handhaving houdt in dat de overheid tegen een overtreding moet handhaven, tenzij er wat bijzonders aan de hand is. Maar zo bijzonder is ons woonpad niet.
  • Is het V85-model houdbaar? De overheid heeft 0 verkeersslachtoffers als ambitie (SPV 30). Dit staat lijnrecht tegenover de V85. Het is een tool geworden om burgers af te wimpelen. Het is de rode draad in 90% van alle dossiers. De overheid moet kiezen voor een optimale en niet voor een sub optimale oplossing.
  • Is de overheid bij een dodelijk verkeersongeluk tussen een kwetsbare en niet kwetsbare verkeersdeelnemer (politiek) verantwoordelijk als de snelheidslimiet in een straat niet wordt overschreden, waarbij VVN, of een andere instantie eerder al aangegeven heeft, dat de inrichting niet in orde is?
  • Wie is er aansprakelijk als één van onze kinderen wordt overreden door een bestuurder van een auto, of bus terwijl de overheid ons woonpad (volgens Veilig Verkeer Nederland) had moeten sluiten voor doorgaand verkeer? Terwijl de overheid wist van een onveilige situatie.
  • De grondbeginselen van de rechtstaat zijn in het geding. Onze kinderen hebben het recht om zich veilig te voelen in hun woonpad. Dit is niet het geval. Ze hebben geen keuze, geen voetpad en geen geen veilige haven.

Samenvattend

  • Er is geen trottoir aanwezig in ons woonpad, terwijl deze wel in het ontwerp was ingetekend. Gebleken is dat een trottoir niet past binnen de huidige inrichting. Daar is onderzoek naar gedaan door Mobycon. Zie voor de volledige stukken hier.
  • Daarnaast zijn de gemeten snelheden bij de gehouden verkeerstellingen te hoog volgens Veilig Verkeer Nederland (“VVN”). Aangezien erven en opritten direct op de rijbaan uitkomen en er geen mogelijkheid is om op de stoep te lopen of te spelen, ontstaat een onveilige situatie en is het van belang dat er stapvoets moet worden gereden. VVN adviseert 15-20km/u in onze straat. (Rapport VVN)
  • Door de politie kan niet rechtmatig worden gehandhaafd op hard rijden. Die uitspraak hebben ze gedaan en staat zwart-op-wit. Door het woonpad als woonerf aan te wijzen, kunnen automobilisten op hun rijgedrag worden aangesproken. In meerdere dossiers komt dit naar voren.
  • Voorts stellen wij dat, gelet op de huidige inrichting van de weg, de investering om onze straat als woonerf in te richten nagenoeg hetzelfde zijn, dan wanneer aan de nieuwe geplande inrichtingseisen voor een 30 km/u zone moet worden voldaan.
  • Het college B&W heeft o.a. nagelaten om te onderzoeken, of een woonerf, of herinrichting mogelijk is.

Precedent
Er zijn hordes mensen die dezelfde problemen ervaren als wij. Ze wonen in een typische 30km/u straat en ervaren een ernstig verkeersprobleem (te hard rijdend verkeer, een onveilige kruising, geen voetpad, etc). Ze worden o.a. in hun vrijheden (grondbeginselen) beperkt. Een uitspraak van de rechter kan bepalend worden voor de rest van Nederland. Dit willen wij jou graag meegeven! Een maatschappelijk probleem verdient een oplossing.

Reageren kan hieronder, of via info@ditisonzestraat.nl

Steun onze zoekactie op GoFundMe!