In de meeste straten in de bebouwde kom mag u 30 km/uur rijden. Dat betekent natuurlijk niet dat dat móet. In de praktijk blijkt dat 30 km/uur al snel 35 km/uur wordt en die snelheid is eigenlijk te hoog om op tijd te kunnen remmen als er ineens een kind opduikt. Als u 35 km/uur rijdt, hebt u ten minste 13 meter nodig om te stoppen.


30 kilometer per uur is overigens nog steeds zes keer zo hard als een mens loopt. In de praktijk kan er veel harder worden gereden, voordat een gemeente ingrijpt. En het risico iemand ernstig te verwonden neemt met elke kilometer exponentieel toe.

Iedereen veilig over straat. Dat is waar we het voor doen. In ons woonpad staan kinderen direct op straat, zij hebben geen voetpad, geen veilige haven. Zij worden op kruisingen geconfronteerd met de verplichte hagen, waarachter auto’s plots vandaan komen. Veilig Verkeer Nederland zegt hierover in haar rapport dat als een confrontatie zich voordoet, de kans op letsel aanzienlijk is.

Bewoners, aan de Aurelius, een smal woonpad zonder trottoir hebben aangegeven dat er een drietal problemen zijn:

  • Verkeer rijdt vaak met een veel te hoge snelheid door de straat,
  • De straat heeft onoverzichtelijke gevaarlijke kruisingen en,
  • De straat wordt gebruikt als doorgaande weg.

De conclusie van VVN luidt dat in de straat Aurelius een snelheid van 15KM/u wenselijk is, zoals je deze in een woonerf mag verwachten. Afsluiting van een straat of combinatie van straten wordt door Veilig Verkeer Nederland als meest effectief en goedkoop genoemd.

Bewoners stellen dat situatie in de straat (Aurelius) afwijkt van de oorspronkelijke bestemming bij de aanvang van de bouw van de wijk. Een stoep aan één kant in de Aurelius  was ingetekend op papier en gepland, maar deze is er uiteindelijk niet gekomen, aangezien hier geen ruimte voor is.

Bewoners zien ook dat de Limes (rondweg) niet de beoogde functie heeft. De Aurelius wordt daarentegen wel gebruikt als doorgaande route naar het bestemmingsadres van omwonenden elders in de wijk. Een niet-bedoeld effect van de gekozen straatinrichting in deze wijk en een ongewenste situatie zoals eerder (28 juli 2020) door de verkeersdeskundige van de gemeente erkent in een gesprek met de bewoners en VVN.

Risico’s

Kinderen komen met de schrik vrij, drukken hun handjes op de motorkap om zichzelf te redden en worden de berm in gedrukt. Er worden mensen achterna gezeten, wij treden op als verkeersagent, omdat de wethouder deze situatie al zo lang heeft toegestaan en de politie niet kan of mag handhaven. Het is wachten op een ongeluk.

Er ligt sinds december 2019 een Veilig Verkeer Nederland advies (VVN)-rapport, wij hebben tot drie keer toe een noodkreet gestuurd naar de gemeente Overbetuwe, er is ingesproken in de raad en er zijn 137 handtekeningen opgehaald.  De dienst Verkeer van Overbetuwe is nu al 3 jaar op de hoogte en wat heeft de gemeente gerealiseerd? Niets en dat is onacceptabel!

De gemeente speelt Russisch roulette in de openbare ruimte en ze negeren het advies en de conclusies van Veilig Verkeer Nederland nu al bijna 3 jaar.

Ook na de laatste raadsvergadering verschuilt de wethouder zich nog steeds. “Het mag geen verkeersopstopping veroorzaken”. Nee? Mag dat niet? Waarom eigenlijk niet? “Draagvlak, draagvlak, draagvlak”, zegt hij. Maar te hard rijden is volgens de CBS Veiligheidsmonitor volksergernis nummer 1, beste wethouder!

10 duidelijke maatregelen om ons verkeer veiliger te maken | Goedgezind.be  by Gezinsbond

Het is al lang geen verkeersaangelegenheid meer, maar een veiligheidskwestie. Inmiddels heeft ook de ANWB het advies en de conclusies van VVN onderschreven.

De ANWB is een landelijke organisatie voor alle (auto)mobilisten. Wij hebben vanuit dit kader niet de capaciteit om tot op straatniveau te adviseren over lokale verkeerssituaties. Gezien de noodkreet hebben we toch kennis genomen van jullie verhaal en het VVN rapport gelezen. De ANWB onderschrijft de conclusies en de aanbevelingen in het rapport van VVN over jullie casus.

Maar belangrijker nog is de vraag, welke initiatieven er überhaupt nog t.a.v. de verkeersveiligheid kunnen worden gerealiseerd door de inwoners van Overbetuwe? Wij weten inmiddels dat wij een zeer zware stressvolle lange weg bewandeld hebben van drie jaar, waarop allerlei blokkades zijn opgeworpen, waarover 99% van de andere inwoners waren gestruikeld. De burgemeester heeft in haar vorige Nieuwjaarstoespraak “bruggen bouwen” en “verbinding” als belangrijk thema genoemd. Wij ervaren dat er nog steeds muren worden gebouwd.

De dienst Verkeer van de gemeente is op de hoogte sinds maart 2018. Zij verschuilen zich achter de V85 richtlijn, terwijl twee andere kwesties worden doorgeschoven naar de inwoners. De portefeuillehouder inclusief zijn dienst neemt de maat met ons en onze veiligheid. Wij hebben te maken met een alles bepalende Wethouder die zijn ogen sluit voor echte oplossingen. VVN was er ook gisteren tijdens de meeting met B&W, maar VVN werd geschoffeerd aan tafel, want ze mochten niets zeggen.

De burgemeester heeft een sleutelfunctie op het veiligheidsdossier. Zij is belast met het handhaven van de veiligheid en zij kan optreden als burgermoeder. De burgemeester ziet ook dat er tot nu toe niets bereikt is. Al drie jaar lang worden wij aan het lijntje gehouden. Wil de burgemeester in overweging nemen om boven de partijen te gaan staan? Wij hopen het van harte en derhalve vragen wij onze burgemeester haar bevoegdheden te gebruiken en ons nu te helpen en het proces te versnellen. Daar hebben wij recht op, na 3 jaar wachten.

Kunst en vliegwerk.

En toen kwam 26 januari 2021. Er was een schorsing voor nodig om de gemeenteraad in meerderheid een motie te laten aannemen. Voor de schorsing waren de coalitie partijen scherp tegen de motie, na de schorsing omarmden alle partijen dezelfde motie om de straat Aurelius verkeersveilig te maken. Een nieuwe mijlpaal na een trieste 3 jarige periode.

Maandag 25 januari 2021 wilden wij met B&W praten over de oplossingen. Maar B&W wilden niet over de inhoud praten. VVN, aanwezig tijdens de meeting, mocht niet aan het woord komen van B&W, ze werden geschoffeerd aan tafel.

Op 11 of 12 februari wordt er een nieuw gesprek ingepland door B&W, samen met de bewoners en gelukkig ook VVN. De wethouder heeft afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering toezeggingen gedaan rondom deze kwestie. Raadsleden hebben benadrukt dat als hij zich niet aan deze toezeggingen houdt, er sprake is van “Onbehoorlijk Bestuur”. Wij delen deze mening (al iets langer dan de laatste vergadering) en gezien de unanieme aanname van de motie verwachten wij dat hier ook geen speld meer tussen te krijgen is. We gaan het meemaken, wordt vervolgd.

Aurelius – Laatste nieuws

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Verder Lezen
Elst, 3 mei 2021 Dag mevrouw Hoytink-Roubos, Onderwerp: Samen! Dank u wel voor de tijd en moeite, die u genomen ...
Verder Lezen
Het is volstrekt logisch dat wij een verkeersprobleem hebben, aangezien alle routes binnenwijks afgesloten zijn, behalve de Claudius. Dat deze ...
Verder Lezen
Hieronder ter verduidelijking onze buurt. De rode cirkels vertegenwoordigen de afsluitingen en de groene cirkel (doorgaand), dat is de Claudius-Aurelius ...
Verder Lezen
Effectiever beleid (SPV 30) “Er is meer aandacht nodig, waarmee ongevallen worden voorkomen. Om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te ...
Verder Lezen
Elst, 22 maart 2021 Betreft: Een anticlimax en vragen Geachte heer Hol, In een ziekenhuis is een diagnose van wezenlijk ...
Verder Lezen
17 maart 2021 We beginnen de meeting over de snelheid. Bewoners stellen dat er te snel gereden wordt. VVN (rapport ...
Verder Lezen
In de afgelopen weken hebben wij onze kwestie voorgelegd aan o.a. Pointer, RamBamTV, Jinek, Kassa, Investico en Opstandelingen. We hebben ...
Verder Lezen
Elst, 9 maart 2021 Betreft: Volledig intrekken schuldaansprakelijkheid, kosten en handhavingsverzoek t.a.v. Aurelius en kruisingen Geachte burgemeester, Er vanuit gaande ...
Verder Lezen
Elst, 9 maart 2021 Onderwerp: Open brief - Een briljant Idee? Aan: Alle bestuurders van DHL, PostNL, TNT, DPD, Fedex, ...
Verder Lezen
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Verder Lezen
Elst, 5 maart 2021 Betreft: Aurelius Veilig Geachte raadsleden, college B&W, Aurelius Veilig heeft kennis genomen van de brief van ...
Verder Lezen
Aurelius Veilig heeft kennis genomen van de brief van de gemeente Overbetuwe ten aanzien van de te nemen verkeersmaatregelen in ...
Verder Lezen
Communicatie naar de buurt In de brief van de gemeente staat deze tekst “Aanleiding voor deze maatregelen zijn de zorgen ...
Verder Lezen
Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid van de ...
Verder Lezen