5-03-2021 – Een grote stap voorwaarts

Delen

Elst, 5 maart 2021

Betreft: Aurelius Veilig

Geachte raadsleden, college B&W,

Aurelius Veilig heeft kennis genomen van de brief van de gemeente Overbetuwe ten aanzien van de te nemen verkeersmaatregelen in het woonpad Aurelius.

Aurelius Veilig wil de betrokken raadsleden, burgerleden, de wethouder en de burgemeester bedanken voor het feit dat zij onze zorgen zeer serieus genomen hebben. Behalve erkenning van het Veilig Verkeer Nederland (“VVN”) Advies Rapport, zijn wij erg blij dat er met de voorgestelde maatregelen blijk gegeven wordt van de grote gevaren en risico’s in ons woonpad. Wat wij daarnaast krachtig vinden is dat de daad bij het woord gevoegd is en inspanningen worden ondernomen om de kans op een ongeluk met kwetsbare verkeersdeelnemers in ons woonpad te verlagen. 

Aangezien VVN stelt dat ons woonpad geen veilige inrichting voor een 30 km/h straat heeft, uniformiteit en trottoirs ontbreken en voetgangers de gehele rijbaan gebruiken, hopen wij, als Aurelius Veilig, nog steeds dat de straat uiteindelijk een 15-20km/h zone wordt. Wij gaan ervan uit dat wij betrokken worden in het besluitvormingsproces over de te nemen concrete (“drempel”) maatregelen en wij laten ons ook graag z.s.m. informeren over de planning.

Aurelius Veilig kijkt terug op een bijzonder succesvol verlopen proces, waarbij een verhoogde verkeersveiligheid heeft gezegevierd.

Aurelius Veilig

Wij schrijven u, omdat ons onrecht wordt aangedaan en kinderen de dupe zijn. Veilig Verkeer Nederland heeft in september 2019 ...
Verder Lezen
Wat is hier aan de hand en waar zitten de ambtenaren met hun hoofd? In vele gevallen heeft de gemeente ...
Verder Lezen
*** NOS: 'Maximaal 15 km/u in straten zonder stoep' *** bron: https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/8345c226-bf60-4bd1-afcd-ac0e566cab96/2021-07-13-nos-radio-1-journaal Het detecteren en herkennen van potentieel gevaarlijke verkeerssituaties ...
Verder Lezen
SWOV, CROW en VVN concluderen dat 15km/u de enige veilige snelheid is in de Aurelius!'En eerlijk is eerlijk, die ouders ...
Verder Lezen
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Verder Lezen
Elst, 3 mei 2021 Dag mevrouw Hoytink-Roubos, Onderwerp: Samen! Dank u wel voor de tijd en moeite, die u genomen ...
Verder Lezen
Het is volstrekt logisch dat wij een verkeersprobleem hebben, aangezien alle routes binnenwijks afgesloten zijn, behalve de Claudius. Dat deze ...
Verder Lezen
Hieronder ter verduidelijking onze buurt. De rode cirkels vertegenwoordigen de afsluitingen en de groene cirkel (doorgaand), dat is de Claudius-Aurelius ...
Verder Lezen
Effectiever beleid (SPV 30) “Er is meer aandacht nodig, waarmee ongevallen worden voorkomen. Om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te ...
Verder Lezen
Elst, 22 maart 2021 Betreft: Een anticlimax en vragen Geachte heer Hol, In een ziekenhuis is een diagnose van wezenlijk ...
Verder Lezen
17 maart 2021 We beginnen de meeting over de snelheid. Bewoners stellen dat er te snel gereden wordt. VVN (rapport ...
Verder Lezen
In de afgelopen weken hebben wij onze kwestie voorgelegd aan o.a. Pointer, RamBamTV, Jinek, Kassa, Investico en Opstandelingen. We hebben ...
Verder Lezen
Elst, 9 maart 2021 Betreft: Volledig intrekken schuldaansprakelijkheid, kosten en handhavingsverzoek t.a.v. Aurelius en kruisingen Geachte burgemeester, Er vanuit gaande ...
Verder Lezen
Elst, 9 maart 2021 Onderwerp: Open brief - Een briljant Idee? Aan: Alle bestuurders van DHL, PostNL, TNT, DPD, Fedex, ...
Verder Lezen