Werkbezoek Minister C. (Cora) Van Nieuwenhuizen

Uitnodiging Werkbezoek Minister C. (Cora) Van Nieuwenhuizen Verkeerssituaties reguleren op basis van eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden; dat is het uitgangspunt van Shared Space. Het concept is bedacht door Hans Monderman, een Friese verkeersdeskundige die bij de provincie Fryslân werkte en op talloze plekken in…

meer lezen

1/7/2021 – Een miljoen nieuwe huizen in veilige straten

Discussies over verkeersveiligheid spelen ook in nieuwbouwwijken. Nu ons land de komende jaren een miljoen woningen wil gaan bouwen, zouden we de straten in die wijken van meet af aan verkeersveilig moeten ontwerpen. Dat betekent concreet: zorg voor voldoende verblijfsruimte voor voetgangers (waaronder kinderen) met behulp van trottoirs of een…

meer lezen

5/5/2021 – De overheid moet luisteren!

Verkeersveiligheid is een must, de overheid moet nu echt gaan luisteren! Onrecht, dat is onze driver! Je hebt een verkeerskwestie in je eigen straat, een gevaar en een bedreigende situatie op straat gesignaleerd en je wil er iets aan doen! En terecht. Je maakt je zorgen om jezelf, je kinderen,…

meer lezen

3/5/2021 – Wij hebben jullie hulp dringend nodig!

Sinds dat wij onze website live hebben, komen er dagelijks gemiddeld twee meldingen per dag binnen. In de meeste gevallen is de gereden snelheid het probleem, maar het valt op dat velen melden dat de overheidsinstantie (de gemeente, hoogheemraadschap, of de provincie) niet bereikbaar is, of nauwelijks antwoord geeft. Het…

meer lezen

3/5/2021 – Twee keer per dag komt er iemand niet thuis.

“Er vallen in Nederland iedere dag twee verkeersdoden en 58 ernstig gewonden. De Verkeersveiligheidscoalitie vindt dit onacceptabel. Verkeersongelukken zorgen jaarlijks niet alleen voor onnoemelijk menselijk leed maar ook voor hoge maatschappelijke kosten, aldus de coalitie.” Twee keer per dag komt er iemand niet thuis.

meer lezen

8/4/2021 – What have we done so far

Op het moment dat wij Thalia Verkade een e-mail stuurden over onze kwestie, waren wij ruim duizend dagen bezig om een veiligere straat te krijgen, waarbij wij verwikkeld zijn geraakt in een bittere strijd met de gemeente en met de verantwoordelijke wethouder.

meer lezen