5-03-2021 – Een grote stap voorwaarts

Elst, 5 maart 2021 Betreft: Aurelius Veilig Geachte raadsleden, college B&W, Aurelius Veilig heeft kennis genomen van de brief van de gemeente Overbetuwe ten aanzien van de te nemen verkeersmaatregelen in het woonpad Aurelius. Aurelius Veilig wil de betrokken raadsleden, burgerleden, de wethouder en de burgemeester bedanken voor het feit…

meer lezen

4-03-2021 – Persbericht

Aurelius Veilig heeft kennis genomen van de brief van de gemeente Overbetuwe ten aanzien van de te nemen verkeersmaatregelen in het woonpad Aurelius. De bewonersgroep is zeer content over het pakket maatregelen. Aurelius Veilig wil dan ook, de betrokken raadsleden, de media, de wethouder en de burgemeester bedanken voor het…

meer lezen

3-03-2021 – Wat zijn de vervolgstappen.

Communicatie naar de buurt In de brief van de gemeente staat deze tekst “Aanleiding voor deze maatregelen zijn de zorgen van de bewonersgroep Aurelius Veilig over de verkeersveiligheid” Deze vinden we niet heel erg sterk. Er zou moeten staan dat de gemeente maatregelen wil treffen, aangezien er in de Aurelius…

meer lezen

3-03-2021 – We slaan een nieuwe weg in

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid van de Aurelius in Elst. In de bijlage vindt u de brief waarin de gemeente dit toelicht. Deze brief wordt de komende dagen ook bezorgd op de 170 adressen in de wijk…

meer lezen

2-03-2021 – Email naar CEO van Mobycon

Wij, de bewonersgroep Aurelius in Elst Overbetuwe, hebben via de gemeente inzage in uw rapport 7074-M-C04. Wij zijn erg geschrokken, omdat wij vinden dat dit stuk tegenstrijdigheden laat zien. Het document is geschreven door twee van uw medewerkers. Het lijkt er op dat uw medewerkers een sturende opdracht gekregen heeft…

meer lezen

2-03-2021 – Wethouder, uw huiswerk voor vandaag!

Principes voor ontwerp en organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem. De visie Duurzaam Veilig is een door vele verkeersveiligheidsprofessionals gedeeld beeld van de optimale aanpak om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Het afstemmen van de maximumsnelheden op de meest kwetsbare verkeersdeelnemer vergroot de verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Nederland zegt dat de…

meer lezen

26-02-2021 – Participatie (Code Rood)

Geachte raadsleden,  Wij willen u twee waarschuwingen geven: Participatie (CODE ROOD) en vragenlijst t.b.v. toekomstig beleid (CODE ORANJE) Participatie Onze ervaring met de manier hoe praktisch het onderwerp participatie door de wethouder is ingezet heeft niet gewerkt. Enkele inwoners hebben zich maanden, zo niet jaren ingespannen om een veilige leefomgeving te creëren voor alle inwoners in…

meer lezen

25-02-2021 – Openheid, transparantie vragenlijst

Het was ons voorafgaand de vragenlijst al helder dat je van letters geen cijfers kan maken. Er is toch besloten om de resultaten te kwantificeren. Dat vraagt om transparantie en uitleg, want het kan niet zo zijn dat onze mening onjuist wordt geïnterpreteerd en resulteert in draagvlak voor een andere…

meer lezen