2-03-2021 – Email naar CEO van Mobycon

Delen

Wij, de bewonersgroep Aurelius in Elst Overbetuwe, hebben via de gemeente inzage in uw rapport 7074-M-C04. Wij zijn erg geschrokken, omdat wij vinden dat dit stuk tegenstrijdigheden laat zien. Het document is geschreven door twee van uw medewerkers. Het lijkt er op dat uw medewerkers een sturende opdracht gekregen heeft van de gemeente i.p.v. een opdracht om mee te denken over een veilige (inrichting van onze) straat. Klopt dat, of zien wij dit verkeerd?

Het commentaar van ons en van Veilig Verkeer Nederland heeft uw collega de heer Bos inmiddels ontvangen.

Wij kunnen ons voorstellen, dat u als CEO niet op de hoogte bent van het rapport. Wij sluiten deze voor de volledigheid bij. Wat u wel moet weten is dat wij deze kwestie z.s.m. willen oplossen, aangezien onze kinderen elke dag gevaar lopen in onze straat en dat al meer dan 1080 dagen. Daarom hebben wij afgelopen week ook contact met de redactie van Jinek gezocht. Het verhaal van onze kinderen is niet verzonnen, het is de werkelijkheid. Hun enorme angst om de straat op te gaan hier (voor de deur) is voor ons een reden om voor een veilige straat te pleiten. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Wij hebben inmiddels van de redactie van Jinek respons ontvangen en willen de redacteurs zo veel mogelijk voorzien van gegevens van de betrokken partijen, contact gegevens, documenten etc, zodat de basis gegevens kloppen. Transparantie vinden wij van belang in deze kwestie.

Het liefste komen wij eerst nog met u in contact, aangezien u door het lezen van deze mail wellicht ook geschrokken bent? Wij hadden twee weken geleden besloten om Mobycon buiten de mail wisseling te houden met de redactie, maar nu we dit rapport gezien hebben, kunnen we daar niet meer omheen. Mogen wij dit rapport met de redactie van Jinek delen? En wil u s.v.p. aangeven, of u en Mobycon achter de inhoud en conclusies van dit rapport staan?

De gemeente wil graag dat Veilig Verkeer Nederland niet direct met u praat en uw medewerker (Eelco Bos) heeft van de gemeente Overbetuwe te horen gekregen, dat doorgegeven moest worden met wie hij praat. Wij gaan ervan uit dat ook deze e-mail wordt doorgestuurd naar de gemeente, maar dat vinden wij geen enkel probleem. Deze kwestie is gebaat bij veel meer transparantie.

Graag wachten wij uw reactie af. Wij zouden graag met u in contact willen komen. Die moeite moeten wij nemen, vinden wij.

Met vriendelijke groet,

Aurelius Veilig

Woordvoerder: Rob Theunissen (06-22417623)