2-03-2021 – Draagvlak kan je creëren door te interpreteren

Delen
Het beeld van de resultaten zoals wij deze geanalyseerd hebben (kwantificeerbare resultaten)

Het beeld is helder. Afsluiting Claudius, maar de gemeente heeft al onze stemmen geïnterpreteerd. Sorry? Ja, aannames gedaan. Het antwoord: “Wij vinden het VVN rapport helder omschreven….” is doorvertaald in een groen vinkje voor alle maatregelen. Het is de gemeente die hier dan vervolgens beleid op maakt. Oh… oh! Dit is de overheid…

  • Hoe hebben jullie antwoorden doorvertaald en geïnterpreteerd? Wat is de systematiek geweest bij het invullen van de sheet? Geen antwoord.
  • De bewoners hebben het recht te weten wat geïnterpreteerd is en wat niet. Kunnen jullie dit uitleggen? Geen antwoord.

Vragenlijsten en toekomstig beleid.

Hieronder het gedeelte tekst wat naar de raad van Overbetuwe is gestuurd.

Wij vragen ons af wat het doel is van de door de gemeente uitgestuurde vragenlijst? Als dit het beter leren kennen van de doelgroep / respondenten is, dan zijn deze vragen voor de wethouder wellicht effectief. Voor ons als omwonenden geeft het ons heel veel ruis en onduidelijkheid, omdat het subjectief en niet compleet is. Maar wij denken dat deze vragenlijst is gemaakt om verschillende maatregelen met elkaar te vergelijken. Daarom willen wij de gemeente Overbetuwe een waarschuwing geven: CODE ORANJE.

…Wij hebben circa 33% van de resultaten van de vragenlijst ontvangen van een groot deel van de bewoners.
…Dit zijn de ingevulde reacties van buurtbewoners. Dit is het groene gedeelte van de resultaten van de vragenlijst.
…Van het groene gedeelte bezitten wij circa 80% van de resultaten van de vragenlijst
…Minimaal 50% van de resultaten van de vragen is interpretabel geweest. Dit percentage kan oplopen tot 65%.…

  • Interpretaties en aannames in antwoorden op een vragenlijst willen wij en wij nemen aan, u ook als raadslid zo veel mogelijk voorkomen.
  • Wij hebben een steekproef laten doen onder de respondenten. Hier komt een ander beeld uit dan door de gemeente is weergegeven.
  • De resultaten van de gemeentelijke vragen is niet het juiste beeld van de werkelijkheid en voor u als beleidsmaker een groot risico als u hiervan uit gaat
  • Wij vragen een onafhankelijke organisatie om de uitkomst van de gemeentelijke vragenlijst te analyseren samen met een van de vertegenwoordigers van Aurelius Veilig.

Er wordt ons geen transparantie gegeven over de methodologie van het invullen van de resultaten van de gemeentelijke vragenlijst.