24-03-2021 – Open vragen aan Wethouder Hol

Delen

Effectiever beleid (SPV 30)

“Er is meer aandacht nodig, waarmee ongevallen worden voorkomen. Om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen, is het systematisch monitoren van (effecten van) eerder genomen maatregelen belangrijk.” (Veilig van Deur tot Deur)” Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030

Maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid in de Aurelius te verhogen, maar wij krijgen wéér de indruk dat u zich concentreert op mobiliteit. Het is een herhalend patroon. In de laatste raadsvergadering geeft u het zelf gelukkig aan: “We gaan na een jaar nog een keer meten wat het effect is op de mobiliteit…” Mobiliteit? Wij hebben het hier in de Aurelius over een veiligheidsvraagstuk. En u denkt in termen van mobiliteit. Maar dat is een ander vraagstuk. Daar gaat het dus helemaal mis.

U zegt ook in de raadsvergadering van afgelopen januari dat u een morele inspanningsverplichting heeft om de verkeersveiligheid naar het hoogste niveau te tillen, maar u doet heel wat anders. U huurt een technische bureau in, zodat u kan zeggen dat er niets mis is in onze straat. En de coalitie is er trots op, lezen we in de krant. Het is een herhalend patroon.

Politieke onwil, onkunde of gebrek aan kennis?

SWOV geeft recentelijk aan dat gemeenteambtenaren de effectiviteit van maatregelen vaak slecht inschatten. Was het maar waar! U kan de effectiviteit van de maatregelen op de verkeersveiligheid niet inschatten, omdat u deze niet wil monitoren. Dit blijkt ook uit het feit dat u geen moeite wil doen om de tegenstrijdigheden in de rapporten van VVN en Mobycon te onderzoeken.

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, maar u wel!

Aan de hand van de laatste gemeentelijke verkeersmeting in 2019 in de Aurelius was het voor de gemeente Overbetuwe niet duidelijk dat er toch sprake is van verkeersonveiligheid, zowel objectief en subjectief. Veilig Verkeer Nederland moest het u vertellen. Dat de verkeersveiligheid niet te meten is met een sensor, of een tel-lus, wisten wij al. De meting van destijds was geen goede indicator voor het meten van de verkeersonveiligheid en dat is het nog steeds niet en toch wil u opnieuw dezelfde meting uitvoeren. Politieke onwil, onkunde of gebrek aan kennis? Wij denken alle drie.

De vragen die wij u willen stellen:
  1. De overheid heeft een ambitie: 0 verkeersslachtoffers. Wat is uw ambitie?
  2. Waarom vindt u mobiliteit belangrijker dan verkeersveiligheid? Zijn opstoppingen voor u een groter probleem dan verkeersonveiligheid?
  3. Waarom wil u de verkeersveiligheid niet meten?
  4. Een gericht (verbeter)plan begint bij inzicht in risico’s, maar hoe en met welke indicatoren, die een sterk oorzakelijk verband hebben met verkeersveiligheid, wil u inzicht krijgen in de verkeersveiligheid op wegen? Wat is uw strategische plan?
  5. Denk in mensen, hun zorgen en oplossingen en niet alleen in termen van mobiliteit! Wil u dat svp de volgende keer doen?

Alle antwoorden kunnen naar het email adres: info@overbetuweonveilig.nl