De gemeente speelt Russisch roulette in de openbare ruimte en ze negeren het advies en de conclusies van Veilig Verkeer Nederland nu al bijna 3 jaar.


Ook na de laatste raadsvergadering verschuilt de wethouder zich nog steeds. “Het mag geen verkeersopstopping veroorzaken”. Nee? Mag dat niet? Waarom eigenlijk niet? “Draagvlak, draagvlak, draagvlak”, zegt hij. Maar te hard rijden is volgens de CBS Veiligheidsmonitor volksergernis nummer 1, beste wethouder!

10 duidelijke maatregelen om ons verkeer veiliger te maken | Goedgezind.be  by Gezinsbond

Het is al lang geen verkeersaangelegenheid meer, maar een veiligheidskwestie. Inmiddels heeft ook de ANWB het advies en de conclusies van VVN onderschreven.

De ANWB is een landelijke organisatie voor alle (auto)mobilisten. Wij hebben vanuit dit kader niet de capaciteit om tot op straatniveau te adviseren over lokale verkeerssituaties. Gezien de noodkreet hebben we toch kennis genomen van jullie verhaal en het VVN rapport gelezen. De ANWB onderschrijft de conclusies en de aanbevelingen in het rapport van VVN over jullie casus.

Maar belangrijker nog is de vraag, welke initiatieven er überhaupt nog t.a.v. de verkeersveiligheid kunnen worden gerealiseerd door de inwoners van Overbetuwe? Wij weten inmiddels dat wij een zeer zware stressvolle lange weg bewandeld hebben van drie jaar, waarop allerlei blokkades zijn opgeworpen, waarover 99% van de andere inwoners waren gestruikeld. De burgemeester heeft in haar vorige Nieuwjaarstoespraak “bruggen bouwen” en “verbinding” als belangrijk thema genoemd. Wij ervaren dat er nog steeds muren worden gebouwd.

De dienst Verkeer van de gemeente is op de hoogte sinds maart 2018. Zij verschuilen zich achter de V85 richtlijn, terwijl twee andere kwesties worden doorgeschoven naar de inwoners. De portefeuillehouder inclusief zijn dienst neemt de maat met ons en onze veiligheid. Wij hebben te maken met een alles bepalende Wethouder die zijn ogen sluit voor echte oplossingen. VVN was er ook gisteren tijdens de meeting met B&W, maar VVN werd geschoffeerd aan tafel, want ze mochten niets zeggen.

De burgemeester heeft een sleutelfunctie op het veiligheidsdossier. Zij is belast met het handhaven van de veiligheid en zij kan optreden als burgermoeder. De burgemeester ziet ook dat er tot nu toe niets bereikt is. Al drie jaar lang worden wij aan het lijntje gehouden. Wil de burgemeester in overweging nemen om boven de partijen te gaan staan? Wij hopen het van harte en derhalve vragen wij onze burgemeester haar bevoegdheden te gebruiken en ons nu te helpen en het proces te versnellen. Daar hebben wij recht op, na 3 jaar wachten.

Kunst en vliegwerk.

En toen kwam 26 januari 2021. Er was een schorsing voor nodig om de gemeenteraad in meerderheid een motie te laten aannemen. Voor de schorsing waren de coalitie partijen scherp tegen de motie, na de schorsing omarmden alle partijen dezelfde motie om de straat Aurelius verkeersveilig te maken. Een nieuwe mijlpaal na een trieste 3 jarige periode.

Maandag 25 januari 2021 wilden wij met B&W praten over de oplossingen. Maar B&W wilden niet over de inhoud praten. VVN, aanwezig tijdens de meeting, mocht niet aan het woord komen van B&W, ze werden geschoffeerd aan tafel.

Op 11 of 12 februari wordt er een nieuw gesprek ingepland door B&W, samen met de bewoners en gelukkig ook VVN. De wethouder heeft afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering toezeggingen gedaan rondom deze kwestie. Raadsleden hebben benadrukt dat als hij zich niet aan deze toezeggingen houdt, er sprake is van “Onbehoorlijk Bestuur”. Wij delen deze mening (al iets langer dan de laatste vergadering) en gezien de unanieme aanname van de motie verwachten wij dat hier ook geen speld meer tussen te krijgen is. We gaan het meemaken, wordt vervolgd.