30-03-2021 – Luchtkastelen, navolging gelijkheidsbeginsel: Een afsluiting.

Delen

Het is volstrekt logisch dat wij een verkeersprobleem hebben, aangezien alle routes binnenwijks afgesloten zijn, behalve de Claudius. Dat deze doorgaande weg misbruikt wordt om sneller van de Ceintuurbaan op bestemming te komen (vice versa) en voor een onveilige situatie zorgt, is een feit. Dit hebben wij al eerder aangetoond en kunnen wij voldoende aannemelijk maken. Het niet afsluiten van de Claudius kan worden aangemerkt als een gebrek, misslag, of een planfout. En ook al zijn de afgesloten straten in andere delen van de wijk soms smaller, ook hier kunnen wij voldoende motiveren dat het precedent reeds geschapen is en dus navolging verdient, nl. een afsluiting. Het zijn feitelijk gelijke gevallen.

Onze adviseur is verder, anders dan de gemeente, van oordeel dat de passage in het bestemmingsplan, “sluipverkeer onmogelijk”, zo mag worden gelezen en dat niet uitsluitend sprake is van een planfout, of een precedent (gelijkheidsbeginsel), maar ook als een incident, waarbij dan geldt dat voorrang wordt gegeven aan langzaam verkeer. Bovendien stelt Veilig Verkeer Nederland (“VVN”) dat een V85 van 28km/h véél te hoog is i.c.m. de inrichting van de Aurelius. Wij hebben ons evenwel voorts op het standpunt gesteld dat wij recht hebben op een definitieve afsluiting en geen tijdelijke afsluiting, zoals de gemeente van mening is.

VVN heeft ook voldoende gemotiveerd dat de specifieke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en welk nut zij dienen. Dat het afsluiten van de Claudius een effectief middel kan zijn om de intensiteiten te verlagen en daarmee de verkeersveiligheid te verhogen blijkt eveneens uit het rapport van VVN. Echter het college heeft onvoldoende gemotiveerd dat alternatieve maatregelen niet mogelijk zijn.

De door het college gestelde oordeel (21-03-23 A7 TIC; Verkeersmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid Aurelius 3.1 ) nl.dat er geen maatregel is die het hele pallet van aandachtspunten dekt”, wordt door ons bestreden. De gemeente heeft namelijk nagelaten te praten over een herinrichting, of een woonerf toewijzing en heeft onvoldoende gemotiveerd waarom “een knip in de Aurelius” niet mogelijk is. Deze laatste maatregel dekt nl. wel gehele problematiek. Die motivatie ontbreek in z’n geheel.

Wij beogen dat de taak, inspanning en de zorgplicht van de gemeente zo moet worden uitgelegd dat concrete, voor verwezenlijking vatbare plannen moeten bestaan om kwetsbare verkeersdeelnemers zoveel mogelijk te beschermen en te scheiden van gemotoriseerd verkeer, zoals in SPV30 wordt aangegeven. Niet voor verwezenlijking vatbare plannen, zoals het realiseren van maatregelen zonder énkel nadelig effect op andere straten (genoemd in b&w besluit), luchtkastelen dus, zijn irrelevant. Een maatregel die nl. minder effect had gehad op andere straten, was een (combinatie van) herinrichting, erf toewijzing, of de afsluiting van de Aurelius (volgens VVN de meest efficiënte maatregel). De gemeente heeft nagelaten dit te onderzoeken.

Nu willen wij graag vooruit en hebben wij onlangs de schuldaansprakelijkheid en de vordering ingetrokken, maar nu blijkt dat het nauwelijks mogelijk is om samen met de gemeente tot een optimale bescherming van de kwetsbare verkeersdeelnemers in onze straat te komen. Wij hadden ook het verzoek neergelegd om te onderzoeken of er tijdelijke maatregelen mogelijk waren, maar nu blijkt dat de wethouder deze niet wil (onderzoeken). Continu blijven vragen onbeantwoord en moeten wij zelf op onderzoek uit. Dat vinden wij onbehoorlijk.

Van samenwerking is geen sprake en nu kunnen wij ook aantonen dat niet voldaan is aan het gelijkheidsbeginsel, wat het evenredigheidsbeginsel aanmerkelijk beïnvloedt en het motivatiebeginsel. Wij hebben ook het gevoel dat er iets verborgen wordt gehouden, wat niet aan het licht mag komen, maar wij weten niet waarom.

We willen graag een gunstige uitkomst voor alle partijen en daar hoort het bespreken van een definitief verkeersbesluit en het voldoen aan de beginselen wat ons betreft ook bij, aangezien in een bezwarencommissie en bij een rechtsgang de beginselen zwaar worden gewogen.

Wij schrijven u, omdat ons onrecht wordt aangedaan en kinderen de dupe zijn. Veilig Verkeer Nederland heeft in september 2019 ...
Verder Lezen
Wat is hier aan de hand en waar zitten de ambtenaren met hun hoofd? In vele gevallen heeft de gemeente ...
Verder Lezen
*** NOS: 'Maximaal 15 km/u in straten zonder stoep' *** bron: https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/8345c226-bf60-4bd1-afcd-ac0e566cab96/2021-07-13-nos-radio-1-journaal Het detecteren en herkennen van potentieel gevaarlijke verkeerssituaties ...
Verder Lezen
SWOV, CROW en VVN concluderen dat 15km/u de enige veilige snelheid is in de Aurelius!'En eerlijk is eerlijk, die ouders ...
Verder Lezen
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Verder Lezen
Elst, 3 mei 2021 Dag mevrouw Hoytink-Roubos, Onderwerp: Samen! Dank u wel voor de tijd en moeite, die u genomen ...
Verder Lezen
Het is volstrekt logisch dat wij een verkeersprobleem hebben, aangezien alle routes binnenwijks afgesloten zijn, behalve de Claudius. Dat deze ...
Verder Lezen
Hieronder ter verduidelijking onze buurt. De rode cirkels vertegenwoordigen de afsluitingen en de groene cirkel (doorgaand), dat is de Claudius-Aurelius ...
Verder Lezen
Effectiever beleid (SPV 30) “Er is meer aandacht nodig, waarmee ongevallen worden voorkomen. Om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te ...
Verder Lezen
Elst, 22 maart 2021 Betreft: Een anticlimax en vragen Geachte heer Hol, In een ziekenhuis is een diagnose van wezenlijk ...
Verder Lezen
17 maart 2021 We beginnen de meeting over de snelheid. Bewoners stellen dat er te snel gereden wordt. VVN (rapport ...
Verder Lezen
In de afgelopen weken hebben wij onze kwestie voorgelegd aan o.a. Pointer, RamBamTV, Jinek, Kassa, Investico en Opstandelingen. We hebben ...
Verder Lezen
Elst, 9 maart 2021 Betreft: Volledig intrekken schuldaansprakelijkheid, kosten en handhavingsverzoek t.a.v. Aurelius en kruisingen Geachte burgemeester, Er vanuit gaande ...
Verder Lezen
Elst, 9 maart 2021 Onderwerp: Open brief - Een briljant Idee? Aan: Alle bestuurders van DHL, PostNL, TNT, DPD, Fedex, ...
Verder Lezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.