Oproep: 15km/u in woonstraten zonder voetpaden

Delen

Oproep

https://www.verkeerskunde.nl/artikel/een-miljoen-nieuwe-huizen-in-veilige-straten

Pleidooi naar leden van de commissie verkeersveiligheid I&W

Op dit moment worden de kaders voor 30- en 50-kilometer-zones verder uitgewerkt. Helaas wordt de veiligheid in woonstraten daarmee niet gewaarborgd, met name daar waar geen trottoir met voldoende loopruimte aanwezig is. Een spelend kind staat daar op veel plaatsen vanaf de voordeur direct op straat. Voetgangers, waaronder ouderen, al dan niet met hulpmiddelen, worden gedwongen op straat te lopen. Een (auto)bestuurder die 30 kilometer per uur rijdt heeft tenminste 13 meter nodig om tot stilstand te komen! Dit is een ongewenste en onveilige situatie die niet mag voortduren.

In zijn artikel “Een miljoen nieuwe huizen in veilige straten” houdt Peter van der Knaap (voormalig directeur van SWOV) een uitgebreid pleidooi voor veilige straten voor onze kinderen. Waar geen trottoir aanwezig is, kan van veiligheid alleen sprake zijn als de toegestane maximumsnelheid 15 kilometer per uur bedraagt zoals in een woonerf. Voor veel gemeentes is het instellen van een 15 kilometerzone ingewikkeld, omdat een wettelijk afwegingskader ontbreekt.

Dit pleidooi voor veilige, zowel bestaande als nieuw te realiseren, straten wordt mede ondersteund door Veilig Verkeer Nederland en het CROW, bij monde van hun directeuren Evert-Jan Hulshof resp. Pieter Litjens.

Eerder heeft de verkeersveiligheidsorganisatie “Dit is onze straat” u hierover benaderd. Ook is het in juli j.l. in beeld gebracht in het NOS- en Jeugdjournaal, waar VVN de onwenselijkheid van de huidige situatie onderstreept.

Diverse organisaties sluiten zich hierbij aan en roepen de Minister op te vragen om, in aanvulling op de kaders voor 30- en 50-kilometer-zones, op korte termijn te komen met een helder kader voor 15-kilometer-zones. Als algemene regel zou moeten gelden dat daar waar in woonstraten trottoirs met voldoende loopruimte ontbreken de maximumsnelheid 15 km/u dient te zijn. En dit zou ook in de officiële snelheidskaarten zoals gebruikt in rijassistentiesystemen als ADAS opgenomen moeten worden.

* De lobby voor “15km/u in woonstraten zonder voetpaden” is zojuist gestart. Meerdere organisaties sluiten zich momenteel hierbij aan.