26-02-2021 – Participatie (Code Rood)

Delen

Geachte raadsleden, 

Wij willen u twee waarschuwingen geven: Participatie (CODE ROOD) en vragenlijst t.b.v. toekomstig beleid (CODE ORANJE)

Participatie Onze ervaring met de manier hoe praktisch het onderwerp participatie door de wethouder is ingezet heeft niet gewerkt. Enkele inwoners hebben zich maanden, zo niet jaren ingespannen om een veilige leefomgeving te creëren voor alle inwoners in de wijk. Zij hebben hun zorgen geuit over de inrichting van hun wijk en zij hebben zich hard gemaakt voor o.a. de kwetsbare verkeersdeelnemers, die geen stem hebben gekregen: kinderen.

Wij zijn er vanuit gegaan, dat als wij mee mogen doen in de aanpak van een verkeersprobleem, de kans vergroot wordt dat zaken worden aangepakt waar wij werkelijk last van hebben.

Wij hebben gevoeld dat ons initiatief als een blok aan het been van de wethouder heeft gehangen en dat participatie door deze wethouder niet gewenst wordt. Participatie, een groot goed van de overheid / gemeente, heeft bij ons geleid tot een averechts effect. Wij willen u een waarschuwing, CODE ROOD afgeven:

 • Op zondag in een weekend, 1 dag voor de inhoudelijke bespreking met B&W en VVN horen wij van de gemeente dat wij en VVN niet mogen praten over de inhoud.
 • Inhoudelijke vragen via e-mail worden niet beantwoord. Met de gemeente in gesprek blijven is erg lastig
 • Er worden geen gespreksnotities, noch gepreksverslagen gemaakt.
 • Essentiële incomplete stukken worden ons 1,5 dag van tevoren aangeleverd, waar wij dan over moeten praten.
 • De wethouder wil bepaalde maatregelen zelf van tafel zonder argumenten te noemen De wethouder stuurt te veel, geeft ons weinig ruimte, dicteert en geeft ons weinig ruimte om te participeren
 • De wethouder heeft te kennen gegeven voorstander te zijn van compartimentering in onze wijk, maar zet zijn schouders er niet onder om dit ook te realiseren.
 • Er wordt geen transparantie gegeven over de methodologie hoe resultaten van een vragenlijst tot stand zijn gekomen en wij maken ons grote zorgen dat over deze resultaten beleid wordt gemaakt. Als participatie niet goed werkt, dan kan dit nadelige effecten hebben t.a.v. het toekomstige beleid.

Vragenlijst en toekomstig beleid.Wij vragen ons af wat het doel is van de door de gemeente uitgestuurd vragenlijst? Als dit het beter leren kennen van de doelgroep / respondenten is, dan zijn deze vragen voor de wethouder wellicht effectief. Voor ons als omwonenden geeft het ons heel veel ruis en onduidelijkheid, omdat het subjectief en niet compleet is. Maar wij denken dat deze vragenlijst is gemaakt om verschillende maatregelen met elkaar te vergelijken. Ook hierover willen wij u een waarschuwing geven: CODE ORANJE.

…Wij hebben circa 33% van de resultaten van de vragenlijst ontvangen van een groot deel van de bewoners.
…Dit zijn de ingevulde reacties van buurtbewoners. Dit is het groene gedeelte van de resultaten van de vragenlijst. Als u als raadslid nog niet in het bezit bent van de resultaten, dan verzoeken wij u om deze op te vragen, zodat u weet wat het “groene gedeelte” is, waarover wij spreken.
…Van het groene gedeelte bezitten wij circa 80% van de resultaten van de vragenlijst
…Minimaal 50% van de resultaten van de vragen is interpretabel geweest. Dit percentage kan oplopen tot 65%.… over het rode gedeelte kunnen wij geen uitspraken doen.

 • Interpretaties en aannames in antwoorden op een vragenlijst willen wij en wij nemen aan, u ook als raadslid zo veel mogelijk voorkomen.
 • Wij hebben een steekproef laten doen onder de respondenten. Hier komt een ander beeld uit dan door de gemeente is weergegeven.
 • De resultaten van de gemeentelijke vragen is niet het juiste beeld van de werkelijkheid en voor u als beleidsmaker een groot risico als u hiervan uit gaat
 • Wij vragen een onafhankelijke organisatie om de uitkomst van de gemeentelijke vragenlijst te analyseren samen met een van de vertegenwoordigers van Aurelius Veilig.

Geef ons de ruimte om te participeren. Er wordt ons geen transparantie gegeven over de methodologie van het invullen van de resultaten van de gemeentelijk vragenlijst.