3-5-2021 – Samen (Open brief aan de burgemeester)

Delen

Elst, 3 mei 2021

Dag mevrouw Hoytink-Roubos, 

Onderwerp: Samen!

Dank u wel voor de tijd en moeite, die u genomen hebt om ons recentelijk te ontvangen op het gemeentehuis.

Wij hadden u het liefst drie jaar geleden willen bedanken voor het omarmen van het rapport van Veilig Verkeer Nederland en voor het snelle en professionele optreden van uw verkeerskundige afdeling. We hadden heel graag uw ambtelijke staf willen uitnodigen voor de opening van onze vernieuwde straat. We hadden samen met u graag het lintje willen doorknippen.

Over de meest efficiënte maatregel van Veilig Verkeer Nederland was goed nagedacht. Het zou alle problemen tackelen in de straat. Wij droomden over een andere wereld. Kinderen zouden de straat weer terugkrijgen om te spelen en het verkeer zou weer de kortste, meest veilige route nemen. Andere bewoners in andere straten hadden we samen kunnen overtuigen van de opwaardering van de buurt. Ze zouden er iets voor terug krijgen: meer veiligheid in en rond een speelstraat, een veilig gedeelte in een stukje van de wijk. Onze gezamenlijke doelstelling had kunnen zijn om de straat weer terug te geven aan het spelende kind, aan de bewoners voor het praatje in de straat. We hadden samen meerdere projecten in de buurt kunnen aanpakken, zij die behoefte hebben aan meer veiligheid, zij die in hun vrijheden worden bepekt, zij die dagelijks geconfronteerd worden met de gevaren voor hun deur, hadden we samen kunnen helpen. Het kan nog steeds, we willen ons ervoor inzetten.

Het was zo’n mooi verhaal geweest, als wij onze straat drie jaar geleden opnieuw hadden mogen herinrichten. We hadden samen de voorpagina van de krant kunnen halen. Een positief bericht, een geweldig initiatief, een droom, een visie, die we samen konden waarmaken. Zou het nog kunnen?

In het proces hebben wij veelvuldig gevraagd naar de mogelijkheden, wij waren de leken. In de antwoorden van de gemeentelijke vragenlijst, kunt u teruglezen dat wij met velen verzocht hebben om met de gemeente in contact te komen. Wij wilden niet naar maatregelen toewerken, maar wij wilden samen met u dé ideale oplossing vinden in een dialoog. We hebben niet om een drempel, een ophoging van plateaus, een campagne, een smiley bord, of een meting gevraagd, maar wij wilden de dialoog, een goed gesprek. We wilden geadviseerd worden. De jaren verstreken, we werden veel wijzer en we leerden van verkeersdeskundige bureaus dat er meerdere mogelijkheden waren om de problemen op te lossen: een woonerf, een herinrichting, een speelplein, een fiets- of een speelstraat. Alles is mogelijk. In het rapport van Veilig Verkeer Nederland stond slechts een beperkte set aan mogelijkheden, maar uw collega’s hadden oogkleppen op, zij keken slechts naar deze kleine set, er werd niet geadviseerd en wij werden klem gezet.

Nu, drie jaar later staan we nog steeds met lege handen. Er is nog geen enkele maatregel doorgevoerd in onze straat. En hoewel Olivia (8) de heg in moest skeeleren om een ongeluk te voorkomen, Tijn (6) huilend thuis kwam, omdat een auto plots de hoek om kwam, Evi (8) haar fiets moest laten vallen voor de voordeur, Linne (8) voor haar onoplettendheid een preek kreeg van een bestuurder van een bus en Emmy haar hart vasthield toen ze de kruising passeerde, moeten we blij zijn dat er nog geen kind verongelukt is. Zelfs tijdelijke maatregelen werden onterecht afgewimpeld door de wethouder. Terwijl de gemeente al heel lang op de hoogte is van de onveilige situatie, is er tot op heden nog niets gedaan. Hoe is het mogelijk?

Aankomende week spreken wij de ombudsman, adviseurs die ons bijstaan, die zich afvragen of het niet beschermen van je eigen burgers tegen heftig en aantoonbaar verkeersgeweld strafbaar is. We bellen ook weer met de verkeersdeskundige bureaus, die nog graag een poging willen wagen om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Buurtbewoners snappen er niets van. De volksvertegenwoordigers willen opnieuw feitelijke vragen stellen aan het college. Waarom is dit nodig en waarom is er nog steeds zo veel afstand tussen ons? Waarom is gekozen voor een sub optimale oplossing, terwijl de meest efficiënte goedkoopste maatregel al twee jaar bekend is? Waarom hebben wij niet samen het lintje doorgeknipt in onze nieuwe straat? Wilt u dit nog?

In de bijlage hebben wij een aantal klachten uiteengezet. We willen deze graag samen met u oplossen. Er zijn maatregelen aangekondigd, maar niemand lijkt deze maatregelen te willen. Hoe kan dat? Wilt u naast ons staan? Wilt u de verbinder zijn? Ziet u, net zoals wij, dat deze mogelijkheid er nog is?

Wij kunnen helaas niet terugkijken naar een correct verlopen proces. Dus laten we samen kiezen voor de verbinding, nu het nog kan. U wilt bruggen bouwen, zegt u, maar laten wij dan uw pijlers zijn.

Mocht u geen toenadering willen zoeken dan zijn wij samen verplicht de inwoners van Overbetuwe uit te leggen, wat er is mis gegaan. Zij krijgen nu een dikke rekening gepresenteerd, omdat wij niet tot elkaar kwamen. Wij zijn verplicht de inwoners uit te leggen, waarom de ideale oplossing van 1.000 Euro, een suboptimale oplossing werd van meer dan 106.000 Euro, die per saldo weinig oplevert. Deze grote (financiële) misser kan nu nog voorkomen worden, uw inzet kan daar voor zorgen.

Wij hebben onze angsten uitgesproken, maar laat uw portefeuillehouder en verkeerskundige afdeling ook over de angsten vertellen, waarom stonden zij tegenover ons en niets naast ons? Angst is een slechte raadgever, maar dat is nu wel de basis voor deze suboptimale oplossing. Er zijn veel fouten gemaakt, waarschijnlijk ook door ons, er is veel verdriet geweest, maar kinderen zijn opnieuw de dupe, zij krijgen er niets voor terug!

Een straat met een drempel, is dat het? Lag de lat zo hoog? Moesten we daar drie jaar op wachten? Wij gaan er vanuit, dat u het tij wil laten keren. Laten we nu samen kiezen voor de ultieme oplossing, want er is nog helemaal niets gerealiseerd. Het kan nu nog.

Bijlagen

Aansluitend hebben wij vanmiddag per e-mail ook aangestuurd op mediation:

Geachte mevrouw Hoytink-Roubos, geachte heer Hol,

Aansluitend op het gesprek met de burgemeester, heb ik via de Google-Maps partner de naam gekregen van Minze Walvius van Advier. Minze is innovatie-manager op het gebied van personenmobiliteit. Ik heb toegelicht wat er speelt en hem gevraagd of hij ons kon helpen. Zijn antwoord was dat een gang naar de ombudsman en/of andere procedures niet gaan bijdragen aan een oplossing en vooral veel energie en geld gaan kosten en aan beide kanten frustratie zullen opleveren. In alle gevallen zal bij procedures ook eerst worden ingezet op een onafhankelijke deskundige en/of mediation. Zijn advies: “denk richting mediation zonder het woord zelf te noemen. Blijf ver weg van de verkeerskundige stellingnames en stel gezamenlijk iemand aan die zoekt naar een creatieve / innovatieve oplossing gericht op de toekomst”.

Minze is bereid dit traject op te pakken maar stelt als voorwaarde dit alleen te doen op basis van consent van beide partijen. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan een traject waarbij we de casus voorleggen aan een internationaal netwerk van ervaringsdeskundigen. Advier is partner in twee Europese projecten en kan dit (onafhankelijke) netwerk eenvoudig inzetten voor de gemeente Overbetuwe. De ideeën en oplossingen uit dit netwerk kunnen dan als input dienen voor een gezamenlijk brainstorm met de gemeente en bewoners.

Ik heb Minze twee keer gesproken en heb veel vertrouwen in zijn voorstel en aanpak. Graag verneem ik uw reactie op het bovenstaande, indien wenselijk kunt u ook zelf een keer contact opnemen met Minze, zijn mailadres staat in de cc en zijn contactgegevens vindt u hieronder.