11-7-2021 – Slecht (vooruit)zicht in uw buurt. Liever niet!

Delen


*** NOS: ‘Maximaal 15 km/u in straten zonder stoep’ ***

bron: https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/8345c226-bf60-4bd1-afcd-ac0e566cab96/2021-07-13-nos-radio-1-journaal


Het detecteren en herkennen van potentieel gevaarlijke verkeerssituaties (gevaarherkenning ) is essentieel, maar als het vrije zicht wordt belemmerd, dan is de kans op aanrijdingsgevaar groot. Veilig Verkeer Nederland heeft de gemeente Overbetuwe op 24 februari jl. laten weten dat dit gevaar aanwezig is in het Westeraam. Behalve slecht zicht door de hoge hagen, is er ook beperkt zicht bij woonobjecten.

De verborgen gevaren spelen zich veelal af bij de woonobjecten (schuttingen, woningen) en op de kruisingen, waar woonpaden (zonder voetpaden) en woonstraten elkaar kruisen. Dan heeft een kind geen keuze, het zal de rijbaan op moeten. Goed zicht is nodig, zodat alle verkeersdeelnemers elkaar goed kunnen zien aankomen.

“Een automobilist kan bij jullie in de straat bij een snelheid van 30 km/uur inderdaad niet tijdig reageren op een kind dat plotseling vanuit een uitrit de weg oversteekt, omdat door de geblokkeerde zichtlijnen een chauffeur bij die snelheid dat kind te laat zal zien.”

Willem Vlakveld – Senior Researcher –
Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid – SWOV

Heeft u uw kinderen wel eens gevraagd, of zij op kruisingen wel eens geschrokken zijn? Of is het u zelf wel eens overkomen?

Hoe vaak bent u (of is uw kind) van het verkeer geschrokken, vanwege slecht zicht? (op kruisingen, hagen, geparkeerde auto's, etc.)

Laat na het stemmen je e-mail adres hier achter! We houden je op de hoogte wat de gesprekken met de gemeente opleveren.

Slecht zicht in de wijk Westeraam

*** Update *** Vele hagen van de bewoners in de wijk Westeraam zijn zo hoog geworden als schuren, terwijl bij de akte van levering duidelijke afspraken gemaakt zijn over de maximale hoogte. Zie bijlagen

De kruisingen – Voor alle verkeersdeelnemers gevaarlijk (fietsers, voetgangers, scooter rijders en automobilisten)

Kanaal: https://www.youtube.com/channel/UClk9L3rMHfqj1B3qBsPm_OA

Is het besef van gevaar er wel bij de ouders in de wijk?

We vrezen van niet, maar wat we wél weten is dat het besef (“ van gevaar”) er NIET is bij het gemotoriseerd verkeer. Minimaal driekwart van dit verkeer dat door de woonpaden rijdt, gaat sneller dan de veilige snelheid en zal een kind ernstig verwonden als de confrontatie zich voordoet. Waarom rijdt snelverkeer gemiddeld in onze buurt ca. 28km/u, wetende dat met deze snelheid de remafstand 14 meter bedraagt en je hiermee een plots opduikend kind katapulteert? Er wordt ook sneller gereden dan 40km/u, dat weet iedereen in het Westeraam. Het besef is er niet en dat is zéér verontrustend.

Sommige ouders maken zich daarom zorgen. Elke dag gebeurt er wel iets op de oprit, op de rijbaan, of op de kruising, maar tot nu toe nog geen dode, alhoewel bewoners in een buurt enquête in december 2020 aangeven dat meer dan 60% een ervaring heeft met een bijna-ongeluk met kinderen. Dat slecht zicht door de buurtbewoners als hinderlijk wordt ervaren, blijkt ook uit de samenvatting van de reacties die de gemeente heeft gemaakt. Het is dus een bekend probleem, maar waarom gebeurt er dan niets?

De gevolgen

Veilig Verkeer Nederland zegt in haar onderzoeksrapport dat als een confrontatie zich voordoet, de kans op letsel aanzienlijk is. Er zijn tal van voorbeelden, waarbij slecht zicht de oorzaak was van een ongeluk, zoals het tragische ongeval tussen een automobilist en een scooter rijder en het zeer trieste verhaal van twee spelende kinderen.

Normaal gesproken gaat elke gemeenteraad op tijd op zomerreces. Is dat nu ook zo, of kunnen we het reces juist nu niet goed gebruiken om dit probleem te bespreken met elkaar? Woont u in het Westeraam en wilt u ons helpen om de wijk veiliger te maken? Uw steun hebben we nodig om de gemeente ervan te overtuigen, dat er nu echt iets moet gebeuren.