20/2/2021 – VVN krijgt een verbod om te praten

Delen

Het rapport van VVN spreek voor zichzelf: Het is onveilig door het snelverkeer i.c.m. snelheid en de inrichting, nl. woningen op korte afstand van de rijbaan. De snelheid moet terug naar 15-20km/u en intensiteiten moeten aanzienlijk gereduceerd worden. Maar door de wethouder werd een nieuw verkeerskundig bureau geraadpleegd. Waarom weten we nog steeds niet. Er werden tegenstrijdige, ongeloofwaardige conclusies gepresenteerd in dit nieuwe rapport, opgemaakt door Mobycon in opdracht van de gemeente. Conclusies in dit rapport stonden haaks op het rapport van Veilig Verkeer Nederland. Er werd hierna door de bewoners expliciet en herhaaldelijk verzocht dat deze twee partijen (VVN en Mobycon) met elkaar om de tafel moesten. Immers, het is niet wenselijk dat twee deskundige partijen elkaar tegenspreken. Het gaat om leven en dood in onze straat en dus hadden wij er belang bij dat één gezamenlijke conclusie gepresenteerd werd, of duidelijk werd wat de discrepantie tussen beide organisaties (“VVN” en “Mobycon”) was. Op dit herhaalde verzoek is niet gereageerd door de gemeente.

Op de vraag of VVN met Mobycon contact op mocht nemen, kwam het antwoord van de ambtenaar:

“Veilig Verkeer Nederland mag géén contact opnemen met Mobycon!”

Het is de tweede keer in dit proces dat Veilig Verkeer Nederland werd geschoffeerd door de ambtelijke organisatie van Overbetuwe.