15/3/2021 – Verkeersveiligheid in een verkiezingscampagne

Delen
 • Te hard rijden is volgens de CBS Veiligheidsmonitor volksergernis nummer 1.
 • Volgens CBS vallen er gemiddeld 663 dodelijke en 21.500 ernstig gewonde slachtoffers in het verkeer (3 jaar gemiddelde)
 • Er van uitgaande dat een huishouden bestaat uit 2,1 personen, een inwoner 4 beste vrienden, 7 gewone vrienden en 20 kennissen heeft (Bron: Snapchat), zouden zo’n 750.000 (1/23 Nederlanders) mensen in 2020 een ernstig of dodelijk ongeluk van ‘dichtbij’ hebben meegemaakt.
 • Een ernstig of dodelijk ongeluk wordt niet vergeten en de impact op nabestaanden is gigantisch. Dit toont een onderzoek aan, uitgevoerd door: dr. Pauline G. M. Aarten Rik Ceulen, MSc. is in opdracht van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)
 • Het verwerken van een onverwacht verlies kost dan ook heel veel tijd. Soms vele jaren.
 1. In de tabel wordt geen rekening gehouden met het volgende:
  • Persoon A en B zijn 1 huishouden. Persoon B overlijdt. Er wordt in de tabel niet gerekend met de beste en gewone vrienden en kennissen van persoon A.
  • Berekeningen zijn exclusief (1) personen die getuige zijn geweest van een ongeval, exclusief (2) personen die betrokken zijn geweest bij het ongeval, maar niet ernstig of dodelijk zijn getroffen, exclusief (3) hulpdiensten ter plekke die een trauma overgehouden hebben
  • *2020: Geprognotiseerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.