3/5/2021 – Wij hebben jullie hulp dringend nodig!

Delen

Sinds dat wij onze website live hebben, komen er dagelijks gemiddeld twee meldingen per dag binnen. In de meeste gevallen is de gereden snelheid het probleem, maar het valt op dat velen melden dat de overheidsinstantie (de gemeente, hoogheemraadschap, of de provincie) niet bereikbaar is, of nauwelijks antwoord geeft. Het blijkt erg lastig om in gesprek te blijven. Het aankaarten van een verkeerskwestie wordt als een probleem ervaren door de overheid, dat is de rode draad door alle verhalen. Dit is geen nieuws voor ons, maar wij gaan hier wel iets aan doen! Het kan nl. niet zo zijn dat initiatiefnemers, zoals wij gezien moeten worden, worden genegeerd. Dat is onbehoorlijk bestuur.

Zoals jullie wellicht gelezen hebben in de media, hebben wij onlangs onze problemen gemeld bij de ombudsman. Wij hebben specifiek gemeld dat wij genegeerd werden, dat de overheid ons treitert en essentiële verkeerskundige vragen stelselmatig niet beantwoord. Het stelselmatig en systematisch niet beschermen van je eigen burgers tegen heftig verkeersgeweld is strafbaar, zo stellen wij. Inmiddels hebben wij de burgemeester van onze gemeente gesproken en onze klachten toegelicht in een gesprek. Dit bericht is hier te lezen.

Wij hebben jullie hulp dringend nodig!
Willen jullie alsjeblieft de klacht officieel melden bij jullie gemeente? Zonder officiële klacht worden de problemen niet opgelost. Ambtenaren verschuilen zich achter het feit dat niets officieel wordt gemeld (“Wij zien geen officiële klachten…”). Mailen, bellen wat jullie waarschijnlijk allemaal doen, heeft helaas weinig effect. Geen enkele ambtenaar zal voor je gaan rennen zonder officiële klacht. Achter zo’n officiële klacht, hangen nl. procedures en formulieren, waar ambtenaren zich aan moeten houden. Zij moeten bij officiële klachten, of handhavingsverzoeken voor je gaan rennen en dat is nu juist de bedoeling!

We raden jullie dus met klem aan direct een officiële klacht in te dienen. Het indienen van deze klachten bij de gemeente is lastig te vinden op de website. Dus vraag de gemeente waar het digitale formulier op de website staat. Je moet nl. inloggen met je DigiD.

De gemeente moet hierna met jullie klacht aan de slag. Het streven is de klacht binnen de wettelijk verplichte termijn van zes weken te hebben afgehandeld. Als de klacht niet wordt opgelost, dan willen wij jullie vragen je opnieuw te melden bij ons.

Jullie klacht kan daarna worden toegevoegd aan ons dossier. De ombudsman gaat nl. ook harder rennen, als wij onze klachten bundelen. Dat is onze doelstelling!

Samen sterk! Helpen jullie alsjeblieft mee.
Zonder jullie lukt het ons niet.