29-03-2021 – De wethouder is bang voor precedentwerking

Delen

Correctie. We kunnen niet aantonen dat er een planfout is gemaakt. We wel duidelijk is dat de doorgaande functie in de wijk een ‘fout’ is geweest.

Hieronder ter verduidelijking onze buurt. De rode cirkels vertegenwoordigen de afsluitingen en de groene cirkel (doorgaand), dat is de Claudius-Aurelius. Do we need to say more? Moeten wij hier nu 1112 dagen wachten? Het niet afsluiten van de Claudius kan worden aangemerkt als een gebrek, misslag, of een planfout. Wij kunnen voldoende motiveren dat het precedent reeds geschapen is en dus navolging verdient, nl. een afsluiting. Het zijn feitelijk gelijke gevallen.

Een precedent is een gebeurtenis waarop men zich kan beroepen en kan eisen in dezelfde omstandigheden dezelfde behandeling te krijgen. Precedentwerking gaat in essentie om gelijkheid, een pijler van democratie en rechtsstaat. 

Lingebuurt

Overigens was op www.openstreetmap.org de Via Alosta doorgetrokken en verbonden met de Apollo (zie foto hieronder), wat in realiteit een doodlopende weg is. Dat verklaart waarom sommige pakket- maaltijd bezorgers dus van links en rechts door onze straat ‘vliegen’ op zoek naar de juiste woning op Via Alosta. Waar blijven de bordjes met straatnummers? Waar blijft überhaupt de eerste fysieke maatregel? #1112dagenwachten